شرکت وستادژ آسیا، به عنوان اولین تولیدکننده ساپورت های نوین تاسیساتی در ایران، عضو انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران شده است. همچنین، این شرکت، عضو کارگروه تخصصی این تشکل نیز می باشد و با قرار گرفتن در لیست انجمن توانسته است در کنار شرکت های مطرح و قدرتمند فعال در حوزه انرژی خورشیدی قرار بگیرد.