با افتخار میزبان شما عزیزان در نمایشگاه بیمارستان سازی تهران بودیم.

تاریخ برگزاری 24 الی 27 دی ماه 1398