ویژه برنامه جهش تولید،شرکت وستادژ بخش از شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران